آموزش

آموزش طراحی تجربه کاربر-جلسه اول

0
(0)
UX UI
جلسه اول

آموزش طراحی تجربه کاربر

تعریف UI

طراح رابط کاربری زیرمجموعه ی طراحی گرافیست است. با این تفاوت که طراحی رابط کاربری یک علم است. برای مثال مشخص می کند دکمه ارسال چگونه باشد و خطاها چگونه نمایش داده شود. در واقع ظاهر اپلیکیشن یا نرم افزار یا وبسایت را با استفاده از مسیری که UX کار مشخص کرده است را پیاده می کند.

مسئولیت های طراحان UI :

طراحی بصری، رنگ ها، طراحی گرافیک، طرح بندی و تایپوگرافی.

تعریف UX

واسط بین انسان و کامپیوتر است. میتوان گفت تجربه ی کاربری خلق هر چیز معنادار و به یاد ماندین ای است که توسط یک سازمان یا شرکت برای مشتریان ایجاد می شود. UX فصل مشترک خواسته ها و نیاز کاربران را با خواسته ها و اهداف کسب و کار پیدا می کند.

به یاد داشته باشید که UX یک پروژه نیست بلکه یک دید کیل بر پروژه است که در تمایم مراحل تولید محصول نقش دارد از تحقیقات گرفته تا پیاده سازی.

هنر یک طراح UX این است که فصل مشترک خواسته ها و نیاز کاربران را با خواسته ها و اهداف کسب و کار را پیدا کند.

مسئولیت های طراحان UX :

طراحی تعامل، وایر فریم و نمونه های اولیه، معماری اطالعات، تحقیق درباره مشتری و سناریوها.

چند صفت از UX:
 1. مفید
 2. قابل استفاده
 3. معتبر
 4. در دستر س
 5. مطلوب
 6. با ارزش

نکته

رابط کاربری بخشی از تجربه کاربری است.

فرآیندها و مراحیل که باید برای تجربه ی کاربری در هر پروژه طی کنیم متفاوت است؛ اما یک سری اصول کلی دارد که در آینده به آن می پردازیم.

کیفیت ارتباط کاربر با محصول :

کارایی، قابل اعتماد، کاربرد پذیر، لذت بخش.

wireframe
wireframe

وایر فریم چیست؟

یک تصویر با وفاداری کم از سایت، اپلیکیشن یا نرم افزار ما.

Prototype
Prototype

پروتوتایپ چیست؟

یک تصویر اولیه از نمونه کار و در واقع تعامل نهایی کاربر با ظاهر محصول را شبیه سازی می کند و باید تا حد زیادی محصول را شبیه سازی باشد.

Persona
Persona

پرسونا چیست؟

مستندایت که حاصل تحقیقایت است که روی کاربر انجام داده ایم برای این کار طراح تجربه ی کاربری باید به یک شناخیت از کاربر ( مثل سطح سواد، دید، تفکرات) برسد.

تهیه ی persona در واقع یک شخصیت فریض است که خصوصیایت که از کاربران واقعی را داریم به آن نسبت می دهیم و می توان گفت نماینده ی یک کاربر است و اهدافی که باید برای یک گروه خاص داشته باشیم. فراموش نکنید که persona در طول زمان تغییر می کند و در یک چرخه بازسازی می شود. برای تهیه ی آن میتوانیم ابتدا از کارفرمایه خود شروع کنیم و یک جدول از اطالاعات بدست آمده را رسم کنیم.

مراحل تجربه کاربری:

 1. .شناخت کاربر ( سطح سواد، دید، تفکرات، رفتارها و عادات)
 2. تهیه ی persona
 3. نقشه ی راه مشتری (یک سندی است که به صورت دیداری تمام تعامالت کاربر با سرویس مشخص می شود و مسیر کاربر را از ابتدای ورود تا زمان خارج شدن از سرویس ما را به نمایش میگذارد و در هر مرحله احساسات و انتظارات کاربر را نمایش دهد)
 4. Design که شامل طراحی نحوه ی تعامل سرویس با مشتری (شکل ظاهری و گرافیک آن بخش کوچک آن است)

در آینده چگونیگ طراحی تعامل با مشتری را برریس یم کنیم اما در اینجا یم خواهیم مراحل اولیه ی طراحی را با استفاده از تحقیقات به دست آمده در persona و نقشه ی راه مشتری را برای شما بگوییم:

 1. اولین مرحله: تهیه ی sketch یعین یک طرح سریع با خطوط از محصول که شامل کمترین جزئیات است.
 2. دومین مرحله: طراحی وایرفریم
 3. سومین مرحله: طراحی پروتوتایپ
 4. چهارمین مرحله: تهیه ی موکاپ (mockup)
 5. پنجمین مرحله: تست کردن قسمت های کلیدی مرحله ی design
 6. ششمین مرحله: پیادهسازی که توسط تیم های دیگر انجام یم شود
UX UI
مراحل فرآیند

طراح رابط کاربری

 1. داستان مشتری است که از تحقیقات و مواردی که در تجربه ی کاربری به دست آمده استفاده می شود و از حرف ها و خواسته های مشتری به دست می آید.
 2. کاربران را تجزیه و تحلیل کنیم مثلا کاربران چه انتظاری از سیستم دارند؟ سلیقه کاربران چگونه است؟ کاربران چه تخصصی دارند؟
طرح ما زماین موفق است که:
 1. سیستم ما بخواهد کیفیت محصول یا سرعت آن را افزایش دهد.
 2. نیازی به آموزش و توصیف بخش ها نداشته باشد.
 3. کاربر را از ابتدا و بدون حاشیه در مسیر تعامیل قرار دهد و به مقصد برسد.
 4. احترام به کاربر، عقاید، سواد و تجارب.
 5. اختیار دادن به کاربر و اجازه دادن به کاربر برای اینکه تمایالت خود را در رابط لحاظ کنند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.